DNA servis

Prověřování znaleckých posudků v oboru identifikační analýzy DNA


GSM hotline: 731 503 250 / service@DNA.com.cz

Forenzní DNA servis s.r.o. pro Vás prověří výsledky analýzy DNA a pomůže Vám s jejich interpretací v rámci daného případu. Cílem je, aby měly orgány činné v trestním řízení, právní experti a zainteresovaná veřejnost přístup k nezávislým informacím o výhodách, ale také o omezeních jednotlivých typů DNA testování. Důkladné přezkoumání výsledků forenzní analýzy DNA může odhalit fakta, která zásadním způsobem ovlivní věrohodnost výsledků, a potažmo závěrů znaleckých posudků či odborných vyjádření v rámci paternitních či trestních sporů.


Dotazy, žádosti: service@DNA.com.cz
 


Naše společnost je držitelem certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001:2008 pro činnosti "Poradenská činnost v oblasti forenzní genetiky a správné laboratorní praxe. Výzkum a vývoj, genetická analýza biologického materiálu."

 

 

Ondřej Kolenatý, design by Spěvák