Ostatní

Projekt PHARE

Forenzní DNA servis zvítězil ve veřejné soutěži na realizaci projektu "Správná laboratorní praxe, poradenská činnost při zavádění systému kvality a odborná školení v oblasti forenzní analýzy DNA" financovaného z fondu PHARE.

Plnění projektu trvalo od listopadu 2005 do listopadu 2006. Na realizaci projektu se podílel tým 4 specialistů Forenzního DNA servisu, a dále pak externí konzultanti.

Realizační projekt se skládal ze tří komponent:

1-Program zabezpečení kvality

Aktivita 1.1 Asistence pří provádění interních auditů v DNA laboratořích
Aktivita 1.2 Školení k programu zabezpečení kvality v DNA laboratořích podle ISO 17025
Aktivita 1.3 Externí audit v DNA laboratořích

2-Praktická školení a semináře

Aktivita 2.1 Praktické školení v DNA laboratoři ENFSI
Aktivita 2.2 Seminář a praktické školení na využití DNA typování Y-chromozomu
Aktivita 2.3 Školení pro kriminalistické techniky
Aktivita 2.4 Školení pro vyšetřovatele, státní zástupce a soudce
Aktivita 2.5 Seminář zaměřený na nové poznatky ve forenzní molekulární biologii

3-Odborné konzultace a technická asistence v oblasti zavedení správné laboratorní praxe a dohlížení na její implementaci v DNA laboratořích

Ondřej Kolenatý, design by Spěvák