Ostatní

Oznámení o realizaci projektu Specializovaná DNA laboratoř

DNA laboratoř Kriminalisticko-expertizního ústavu Policejního sboru Kriminalicko-expertizního ústavu Policajného sboru Slovenské republiky v Banské Bystrici je prvním zahraničním pracovištěm, kde Forenzní DNA servis realizoval projekt přestavby, zřízení, přístrojového vybavení, zaškolení a certifikace specializované DNA laboratoře pro identifikaci kosterních pozůstatků. Na dodávkách přístrojů a chemikálií se podíleli firmy Medesa s.r.o. (www.medesa.cz) a Merck Slovensko (www.merck.sk).
Ondřej Kolenatý, design by Spěvák