Ostatní

Jak se dědí DNA?

DNA (deoxyribonukleová kyselina)je specializovaná molekula kódující genetickou informaci každého jedince. Potomek získává od každého ze svých rodičů jednu polovinu své DNA a tak dojde k vytvoření jedinečného vzoru - DNA profilu. Tento DNA profil je jedinečný, shodný nalezneme pouze u jednovaječných dvojčat. Pokud porovnáme DNA znaky matky a dítěte, můžeme jednoznačně identifikovat znaky, které dítě získalo od své biologické matky. Zbývající polovina nepřiřazených znaků tedy musí pocházet od biologického otce. Pokud obsahuje DNA profil testovaného muže tyto obligatorní znaky, může být provedena statistická analýza pro určení pravděpodobnosti otcovství.

Forenzní DNA servis provádí analýzu v nejméně 15 znacích (STR systémech). Testovaný muž může být jako biologický otec buď jednoznačně vyloučen (neshoda ve dvou nebo více znacích) anebo potvrzen s pravděpodobností přesahující 99%.

Copyright 2007-2010 Forenzní DNA servis

Ondřej Kolenatý, design by Spěvák