Ostatní

Fakta o DNA - paternitní a trestní dokazování

DNA profil, který získáme analýzou DNA, se s ohledem na věk osoby NIKDY NEMĚNÍ (pokud ovšem u osoby nedošlo k transfúzi či transplantaci kostní dřěně). Pokud bychom provedli prenatální paternitní test, ta samá osoba bude mít o 70 let později shodný DNA profil.

DNA může být získána z prakticky jakékoli tělní tkáně. DNA, kterou získáme ze stěru ústní dutiny bude po informační stránce shodná s DNA získanou z krve či vlasového kořínku.

Vzorek matky není pro paternitní zkoumání esenciální. Pokud je k dispozici vzorek matky, je možné paternitu prokázat na vyšší statistické úrovni. Na vyloučení otcovství nemá DNA profil matky žádný vliv.

Jednovaječná dvojčata mají shodnou DNA a tedy i shodný DNA profil, který určujeme pro potřeby průkazu otcovství. Přestože je genetická informace jednovaječných dvojčat shodná, mají různé otisky prstů a lze je tak odlišit.

Dvouvaječná dvojčata mají odlišnou DNA a tedy i odlišný DNA profil. Rozdíly v DNA profilu dvouvaječných dvojčat (stejně jako ostatních sourozenců) jsou ale podstatně menší než u 2 nepříbuzných osob. Otisky prstů mají také odlišné.

Copyright 2007-2010 Forenzní DNA servis
Ondřej Kolenatý, design by Spěvák