Ostatní

TEST: Komu svěřit analýzu DNA?

O kvalitě služby a tedy správnosti DNA analýzy Vámi předložených vzorků rozhoduje několik faktorů. Při výběru vhodného zpracovatele si zkuste nalézt a porovnat několik údajů a vyplnit test:

1-Je vedoucím laboratoře/znalcem/expertem osoba s praxí s identifikační analýzou DNA delší než 10 let a mezinárodními zkušenostmi? ANO - 1 bod NE - 0 bodů

2-Zpracovává znalec/expert/firma/znalecký ústav vzorky ve své vlastní laboratoři? ANO - 1 bod NE - 0 bodů

3-Dodržuje znalec/expert/firma/znalecký ústav doporučení Československé společnosti pro forenzní genetiku či ISO/EN 17025:2005? ANO - 1 bod NE - 0 bodů

4-Jedná se o "garážovou firmu" spravovanou fyzickou osobou? ANO - 0 bodů NE - 1 bod

5-Má znalec/expert/firma/znalecký ústav publikační výstupy ze své vlastní vědecko-výzkumné práce? ANO - 1 bod NE - 0 bodů

Pokud Vámi zvolený subjekt dosáhne při hodnocení v testu méně než 3 body, nejedná se patrně o hodnověrného zpracovatele.

Záleží pouze na Vás, zda chcete aby pro Vás DNAtest prováděla například fyzická osoba s předmětem podnikání koupě zboží a manažérské služby, která Vaše vzorky odešle ke zpracování do USA. V České republice existuje dostatek soukromých laboratoří, znaleckých ústavů, expertů a znalců, kteří k Vám budou přistupovat profesionálně a díky svým hlubokým znalostem v oboru DNA identifikací Vám poskytnou ten nejlepší servis. Seznam odborně erudovaných pracovišť Vám samozřejmě rádi zašleme. Sami se pak rozhodněte, komu svěříte svoje vzorky a peníze.
.
Copyright 2007-2010 Forenzní DNA servis
Ondřej Kolenatý, design by Spěvák