Ostatní

Identifikace odesílatele anonymních dopisů


GSM hotline: 731 503 250 / service@DNA.com.cz


Anonymita je utajení totožnosti osoby, případně instituce. Rozlišuje se anonymita záměrná a nezáměrná. S nezáměrnou anonymitou se setkáváme především v historii, kde je důsledkem nedochování některých informací. Záměrná anonymita bývá volena osobou či instituci z důvodu zachování soukromí či vyhnutí se postihu za jednání.

S anonymním dopisem, který nás nějakým způsobem poškodil na našich právech v osobním životě se asi setkal každý z nás. Při svých přednáškách rád používám bonmot vlastní výroby: "Můžete změnit svůj vzhled, můžete změnit bydliště, můžete změnit svoje zvyky, ale svojí DNA nikdy nezměníte". A sluší se ještě dodat "Biologickou stopu nezanechá pouze vyškolený expert nebo naprostý klikař".

Pokud máte zájem o identifikaci odesílatele anomymního dopisu, dodržujte prosím následující zásady:

1-S obálkou zbytečně nemanipulujte a vložte ji do čistého prodyšného obalu (např. větší obálky).
2-Proveďte analýzu textu a pokuste se určit okruh možných odesílatelů.
3-Kontaktujte Forenzní DNA servis na GSM hotline: +420 731 503 250, tel/fax/záznamník: +420 233 931 123 či e-mail: service@DNA.com.cz a vyčkejte dalších instrukcí.

Pokud se v textu vyskytují náznaky závadového chování spadajícího do působnosti Trestního zákona, je nejlepším řešením co nejrychleji informovat Policii.

Copyright 2007-2010 Forenzní DNA servis
Ondřej Kolenatý, design by Spěvák