Ostatní

Specifický průkaz krve a identifikace původce


GSM hotline: 731 503 250 / service@DNA.com.cz


Krev je kapalná cirkulující tkáň složená z tekuté plazmy a buněk (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky). Medicínské termíny souvisící s krví často začínají na hemo- nebo hemato-, co je odvozeno z řeckého slova „haima“ znamenajícího „krev“.
Vzhledem k její funkci se o ní často mluví též jako o trofické tkáni nebo trofickém pojivu.
Hlavní funkce krve je dopravovat živiny (kyslík, glukózu) a stopové prvky do tkání a odvádět odpadní produkty (např. oxid uhličitý a kyselinu mléčnou). Krev též transportuje buňky (leukocyty, abnormální nádorové buňky) a různé substance (aminokyseliny, lipidy, hormony) mezi tkáně a orgány. (zdroj:Wikipedia)

Pro specifický průkaz přítomnosti lidské krve a DNA identifikaci původce krve postačuje velmi malé množství materiálu (20 jaderných buněk a více). Dokážeme zpracovat i 50 let starou stopu.

Je zajímavé, jak často se osoby dopouštějící se závadové činnosti zraní. DNA analýza krevních stop je standardním úkonem a ve většině případů je možné použít nedestruktivní metodu odběru biologického materiálu z nosiče. I velmi malé krevní otěry jsou úspešně analyzovatelné.

Pokud máte zájem o identifikaci původce krve, dodržujte prosím následující zásady:

1-S předmětem na kterém předpokládáte výskyt krve zbytečně nemanipulujte a vložte jej do čistého prodyšného obalu (např. větší obálky).
2-Kontaktujte Forenzní DNA servis na GSM hotline: +420 731 503 250, tel/fax/záznamník: +420 233 931 123 či e-mail: service@DNA.com.cz a vyčkejte dalších instrukcí.

Pokud se v kontextu nálezu stop krve vyskytují náznaky závadového chování spadajícího do působnosti Trestního zákona (například vloupání), je nejlepším řešením co nejrychleji informovat Policii.

Copyright 2007 Forenzní DNA servis
Ondřej Kolenatý, design by Spěvák