Ostatní

Určování otcovství, příbuzenského vztahu, hledání předků


GSM hotline: 731 503 250 / service@DNA.com.cz


Dědičnost
DNA (deoxyribonukleová kyselina)je specializovaná molekula kódující genetickou informaci každého jedince. Potomek získává od každého ze svých rodičů jednu polovinu své DNA a tak dojde k vytvoření jedinečného vzoru - DNA profilu. Tento DNA profil je jedinečný, shodný nalezneme pouze u jednovaječných dvojčat. Pokud porovnáme DNA znaky matky a dítěte, můžeme jednoznačně identifikovat znaky, které dítě získalo od své biologické matky. Zbývající polovina nepřiřazených znaků tedy musí pocházet od biologického otce. Pokud obsahuje DNA profil testovaného muže tyto obligatorní znaky, může být provedena statistická analýza pro určení pravděpodobnosti otcovství.

DNA profil, který získáme analýzou DNA, se s ohledem na věk osoby NIKDY NEMĚNÍ (pokud ovšem u osoby nedošlo k transfúzi či transplantaci kostní dřěně). Pokud bychom provedli prenatální paternitní test, ta samá osoba bude mít o 70 let později shodný DNA profil. Pro analýzu DNA žijících osob používáme neinvazivní, neintimní a zcela bezbolestný odběr biologického materiálu - stěr z dutiny ústní.

Určení otcovství je zcela nepochybně nejrozšířenějším úkonem zkoumání příbuzenského vztahu. V naší praxi ale "geneticky" řešíme příbuzenské vztahy ke starým rodům (genealogie), hledáme předků, či pomocí analýzy DNA napomáháme zcelování rodin.

Pokud máte zájem o genetické určení příbuzenského vztahu osob, dodržujte prosím následující zásady:

1-Prostudujte si informace pro klienty na stránkách DNA.com.cz
2-Kontaktujte Forenzní DNA servis na GSM hotline: +420 731 503 250, tel/fax/záznamník: +420 233 931 123 či e-mail: service@DNA.com.cz a vyčkejte dalších instrukcí.

Copyright 2007-2010 Forenzní DNA servis
Ondřej Kolenatý, design by Spěvák