Ostatní

Opakované DNA analýzy a prověřování sporných případů


GSM hotline: 731 503 250 / service@DNA.com.cz


Forenzní DNA servis s.r.o. pro Vás prověří výsledky analýzy DNA a pomůže Vám s jejich interpretací v rámci daného případu. Cílem je, aby měly orgány činné v trestním řízení, právní experti a zainteresovaná veřejnost přístup k nezávislým informacím o výhodách, ale také o omezeních jednotlivých typů DNA testování. Důkladné přezkoumání výsledků forenzní a paternitní analýzy DNA, či opakování analýzy může odhalit fakta, která zásadním způsobem ovlivní věrohodnost výsledků, a potažmo závěrů znaleckých posudků či odborných vyjádření v rámci paternitních či trestních sporů.

Pokud máte zájem o proveření sporných výsledků DNA analýz provedených jiným subjektem:

Kontaktujte Forenzní DNA servis na GSM hotline: +420 731 503 250, tel/fax/záznamník: +420 233 931 123 či e-mail: service@DNA.com.cz a vyčkejte dalších instrukcí.

Více k tématu prověřování výsledků analýz DNA v sekci e-DNA. Pro přístup na e-DNA je nutná registrace subjektu.

Copyright 2007-2010 Forenzní DNA servis
Ondřej Kolenatý, design by Spěvák