Ostatní

Genetická genealogie

GENETICKÁ GENEALOGIE


GSM hotline: 731 503 250 / service@DNA.com.cz

Určení původu předků pomocí analýzy DNA jako originální dárek

Objednejte v e-shopu www.4N6shop.cz   / Genetická genealogie  

Darujte Vašemu manželovi, synovi, otci, kolegovi, řediteli či zaměstnanci dárkový šek na geneticko-genealogickou analýzu DNA.

Pomocí analýzy DNA Y-chromozómu a mitochondriální DNA můžete nalézt odpověď na otázky:
 

Kdo jsem a odkud pocházím?
Kde jsou moje genetické kořeny?
Kde vznikla mužská linie našeho rodu?
Kde ve světě žijí příslušníci mého rodového klanu?
Kte ze 7-mi dcer Evinných byla mojí prapraprapra...babičkou?
Jsem potomkem Čingischána či vzdálený příbuzný cara Nikolaje?


 
Leták Genetická genealogie ke stažení ZDE.


V posledních letech se DNA stala účinným pomocníkem genealogů. Přednášky o genetice a genealogii jsou častým tématem nejenom vědeckých konferencí, ale i populárních článků. Mezi genetickými testy dostupnými historikům pátrajícím po ztracených větvích rodinného stromu je v současné době nejpoužívanější analýza Y-chromozomu a mitochondriální DNA.

Mitochondriální DNA se v každé generaci přenáší z matky na její potomky, dcery i syny. Pouze dcery pak předávají mateřskou mitochondriální DNA svým dětem. Y-chromozom je část jaderné DNA, kterou nalezneme pouze u mužů, a dědí se stiktně po paternální linii z otce na syna, podobně jako rodné příjmení. Tyto systémy přenosu dědičné generace vytvářejí nepřerušitelnou spojnici mezi generacemi a mohou být velkým pomocníkem při rekonstrukci rodinné historie.

Forenzní DNA servis používá pro stanovení Y-haplotypu jako základ 17 polymorfních míst (rozšířené stanovení 26). Zejména pro účely genetické genealogie platí heslo: čím více tím lépe a o to přesněji určíme odkud pravděpodobně pocházeli Vaši předkové. Naše DNA laboratoř úspěšně absolvovala profesní test organizace YHRD a získala certifikát potvrzující správnost našich analýz

 

Výsledky analýzy Y-chromozomu a mitochondriální DNA můžete vložit do České databáze Y-chromosomu a mtDNA, kde také naleznete mapu rozložení a četnosti Y-haploskupin a mtDNA-haploskupin v České republice.


Cena určení pravděpodobného původu vašich předků:
- Y-chromozom (17 lokusů) - 2100 Kč bez DPH (otcovská linie)
- Y-chromozom (26 lokusů) - 3300 Kč bez DPH (otcovská linie)
- Mitochondriální DNA (mtDNA HVR1 a HVR2) - 2500 Kč bez DPH (mateřská linie)
COMBO test (Y-chromozom 17 lokusů a mtDNA bez prohledání databází) - 4200 Kč bez DPH (otcovská i mateřská linie)
- příplatek za prohledání veřejně dostupných DNA databází Y-chromozomu a mtDNA - 1100 Kč bez DPH
- příplatek za nestandardní vzorek (zubní kartáček, žvýkačka, nedopalek cigarety, krev, sperma, ...) - 1100 Kč bez DPH
- VIP genealogie (COMBO+rozšíření na 26 lokusů Y, prohledání světových databází mtDNA a y-chromozomu včetně analýzy příjmení, vložení Vašich profilů do vybraných databází, srovnání vašich výsledků s DNA slavných osob, 2 hodiny konzultací zdarma) - 8400 Kč bez DPH (kompletní test genetické genealogie)Za tuto konečnou cenu kromě vlastní analýzy provedeme vyhodnocení dat a určení haploskupiny,  vytiskneme certifikát  a poskytneme doprovodný dokument o genetické genealogii. Odběrové soupravy a konzultace ZDARMA. V případě zájmu Vám zjistíme případné shody v databázích Y-chromozomu a mtDNA. Díky úspěšnému absolvování profesních testů organizace YHRD můžeme na základě Vašeho požadavku vložit Váš anonymizovaný haplotyp do databáze www.yhrd.org.

Pokud chcete otestovat původ Vaší mužské linie, zvolte analýzu Y-chromozómu.

Pokud chcete otestovat původ Vaší ženské linie, zvolte analýzu mitochondriální DNA.

COMBO test - kombinovaná analýza mužské i ženské linie

VIP test - komplexní analýza genetické historie Vašeho rodu

 

Objednané služby

 

 

Y-17

 

Y-26

 

Y + DBF

 

mtDNA

 

mtDNA+ DBF

 

COMBO

VIP

Co dostanete

Odborný text o genetické genealogii

 

Certifikát s haplotypem a určenou haploskupinou Y-chromozomu

 

 

Certifikát se sekvencí a určenou haploskupinou mtDNA

 

 

 

Výsledek prohledání veřejně dostupných databází

 

 

 

 

Analýza příjmení dle Berní ruly   z r. 1654 a US indexů

 

 

 

 

 

 

Porovnání výsledků s DNA slavných osob

 

 

 

 

 

 

Konzultace ZDARMA

 

Konzultace si prosím objednávejte telefonicky nebo e-mailem.

Pokud máte zájem o stanovení haplotypu Y-chromozomu a mitochondriální DNA (genetické určení pravděpodobného původu vašich předků), ale nevíte jaký typ analýzy se má provést, postupujte prosím následujícím způsobem:

1-Prostudujte si informace pro klienty na stránkách DNA.com.cz popřípadě na e-shopu www.4n6shop.cz
2-Kontaktujte Forenzní DNA servis na GSM hotline: +420 731 503 250, tel/fax/záznamník: +420 233 931 123 či e-mail: service@DNA.com.cz a vyčkejte dalších instrukcí.

Ke stažení:
Návod pro použití odběrové soupravy DNA Collector
Certifikát o úspěšném absolvování profesních testů organizace YHRD
Vzorový CERTIFIKÁT analýzy Y-chromozomu (konečný vzhled se může lišit)
Vzorový CERTIFIKÁT analýzy mitochondriální DNA (konečný vzhled se může lišit)
Vzorový dárkový šek
Rozsah služeb poskytovaných Forenzním DNA servisem

 

 Copyright 2007-2010 Forenzní DNA servis

Ondřej Kolenatý, design by Spěvák