DNA servis

GENETICKÁ GENEALOGIE


GSM hotline: 731 503 250 / service@DNA.com.cz

Určení původu předků pomocí analýzy DNA jako originální dárek

Objednejte v e-shopu www.4N6shop.cz   / Genetická genealogie  

Darujte Vašemu manželovi, synovi, otci, kolegovi, řediteli či zaměstnanci dárkový šek na geneticko-genealogickou analýzu DNA.

Pomocí analýzy DNA Y-chromozómu a mitochondriální DNA můžete nalézt odpověď na otázky:
 

Kdo jsem a odkud pocházím?
Kde jsou moje genetické kořeny?
Kde vznikla mužská linie našeho rodu?
Kde ve světě žijí příslušníci mého rodového klanu?
Kte ze 7-mi dcer Evinných byla mojí prapraprapra...babičkou?
Jsem potomkem Čingischána či vzdálený příbuzný cara Nikolaje?

Byl spuštěn webový projekt Genetická genealogie
Zde naleznete komplexní informace o genetickém zjišťování původu předků, genealogických DNA databázích, DNA slavných osob a archeogenetických projektech, jako je například "Vampýr" z Hrádku nad Nisou


Nová kniha o genetické genealogii

Cílem této publikace je seznámit čtenáře s genetickou genealogií. V knize je popsáno, jakým způsobem je možné určovat příbuzenský vztah, sledovat rodové linie a hledat genetické kořeny. Publikace autorů Daniel Vaněk a kolektiv byla financována společností Forenzní DNA servis, s.r.o.. Kniha je určena nejen pro osoby, jež u geneticko-genealogickém zkoumání teprve uvažují, ale i pro čtenáře, jež již výsledky analýzy mají a chtějí získat dodatečné informace.

 


V posledních letech se DNA stala účinným pomocníkem genealogů. Přednášky o genetice a genealogii jsou častým tématem nejenom vědeckých konferencí, ale i populárních článků. Mezi genetickými testy dostupnými historikům pátrajícím po ztracených větvích rodinného stromu je v současné době nejpoužívanější analýza Y-chromozomu a mitochondriální DNA.

Mitochondriální DNA se v každé generaci přenáší z matky na její potomky, dcery i syny. Pouze dcery pak předávají mateřskou mitochondriální DNA svým dětem. Y-chromozom je část jaderné DNA, kterou nalezneme pouze u mužů, a dědí se stiktně po paternální linii z otce na syna, podobně jako rodné příjmení. Tyto systémy přenosu dědičné generace vytvářejí nepřerušitelnou spojnici mezi generacemi a mohou být velkým pomocníkem při rekonstrukci rodinné historie.

Forenzní DNA servis používá pro stanovení Y-haplotypu jako základ 17 polymorfních míst (rozšířené stanovení 26). Zejména pro účely genetické genealogie platí heslo: čím více tím lépe a o to přesněji určíme odkud pravděpodobně pocházeli Vaši předkové. Naše DNA laboratoř úspěšně absolvovala profesní test organizace YHRD a získala certifikát potvrzující správnost našich analýz

 


Ondřej Kolenatý, design by Spěvák