DNA v médiích

Ochráncům dat se nelíbí norma, která umožní získat DNA i násilím

PRAHA - Úřad na ochranu osobních údajů má výhrady k návrhu zákona, který dává policii pravomoc získávat vzorek deoxyribonukleové kyseliny (DNA) bez souhlasu obviněných, a to i za použití násilí. Ministerstvo vnitra ale trvá na tom, že navrhovaný postup je v pořádku. Analýza DNA slouží k přesnému určení člověka, podle vlády má nový předpis usnadnit identifikaci pachatelů trestných činů.
Předseda úřadu Karel Neuwirt dnes vyjádřil znepokojení nad rozsahem tohoto "mimořádného zásahu do soukromí fyzické osoby" i nad tím, že mu ministerstvo vnitra návrh v rámci připomínkového řízení ani nepředložilo k posouzení.
"Zpracování citlivých údajů, kam nepochybně genetické, biologické a biometrické informace získané či odebrané od fyzické osoby patří, je v zásadě bez souhlasu fyzické osoby předpisy EU zakázáno," uvedl Neuwirt v tiskovém prohlášení. Pokud by policie mohla odebírat vzorky DNA i bez souhlasu člověka, a dokonce proti jeho vůli, pak by podle ochránců dat měl být takový postup umožněn jen ve zcela výjimečných případech. "Například když existuje důvodné podezření ze spáchání závažného trestného činu," dodal ředitel úřadu.
I v takovém případě je však podle něj třeba zachovat veškeré podmínky pro zpracování dat, tedy zejména musí být stanoven rozsah zpracovávaných údajů a doba pro jejich uchovávání. "Jedině v tomto případě může Česká republika dostát svým závazkům v ochraně základních lidských práv, kam právo na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů patří," uzavřel Neuwirt.
Mluvčí ministerstva vnitra Radka Kovářová uvedla, že omezení odebírání vzorků jen na výjimečné případy je již obsaženo v předkládaném návrhu. Analýza DNA podle ní pomáhá kriminalistům vyloučit podezření, či naopak usvědčit pachatele nejzávažnějších zločinů. Policie ale nemá nástroj, jak tento důkaz získat. Existuje totiž možnost po odmítnutí odběru vzorků pouze zaplatit padesátitisícovou pokutu. "Policie je pak v případech, kdy DNA může být jediný usvědčující důkaz, bezmocná," uvedla Kovářová.
Norma dává policistům právo provádět identifikaci i přes nesouhlas a odpor podezřelých, obviněných a pravomocně odsouzených a také lidí, kterým soud uložil ochrannou léčbu. Policisté by mohli použít hmaty a chvaty a vzorek získat. U podezřelého by ale policisté mohli k odebrání biologického vzorku přistoupit jen po předchozím souhlasu státního zástupce.
Kovářová odmítla názor, že by Česká republika mohla porušovat mezinárodní normy. "Například ve Velké Británii policie tuto pravomoc má, a to dokonce u mnohem širšího okruhu osob," uvedla.
Návrh podle ní také neumožňuje vytvoření nějakého nového registru. "Pokud totiž bude někdo po analýze vzorku DNA jako podezřelý vyloučen, tento vzorek se neprodleně zničí a nikde se neeviduje," uvedla. Podmínky pro zpracování dat i doba jejich uchovávání zůstávají stejné jako nyní a nikterak se nemění.
Zneužití registru se ale obává také ministryně zdravotnictví Milada Emmerová (ČSSD) i opoziční ODS.
Předlohu ve středu schválila vláda, nyní ji posoudí poslanci.

ČTK
Ondřej Kolenatý, design by Spěvák