DNA v médiích

Výňatek z tiskové zprávy Úřadu na ochranu osobních údajů – Důrazný nesouhlas s postupem vlády

V posledním týdnu Úřad vyslovil velmi důrazný nesouhlas s postupem vlády při přípravě nové právní úpravy vymahatelnosti identifikačních úkonů Policie zasahujících do soukromí fyzických osob při odběru biologického materiálu (např. pro identifikaci pomocí DNA). Pro bližší osvětlení problematiky je mezi materiály k této tiskové konferenci rovněž český překlad Doporučení č. R (92)1 (http://www.uoou.cz/zahr_RE_dok_05.php3) Výboru ministrů členským státům o využívání analýzy DNA v rámci systému trestní justice, které Úřad uveřejnil ve svém Věstníku č. 18/2002.
Ondřej Kolenatý, design by Spěvák