Produkty

Software pro DNA laboratoře

4N6 ƒDMS-STRdb - Forensic Data Management System - STR database
STR database - software pro tvorbu, správu a využívání DNA databází

4N6 ƒDMS-STRdb je nástrojem pro forenzní a paternitní DNA laboratoře, a může být také využit při identifikaci obětí z masových hrobů, obětí přírodních katastrof, teroristických útoků či hromadných neštěstí. 4N6 ƒDMS-STRdb pracuje stejným způsobem jako databáze CODIS (COmbined DNA Indexing System), ale na rozdíl od tohoto produktu FBI je dostupná komerčně všem zájemcům. Software 4N6 ƒDMS-STRdb je navržen tak, aby vyhledávání shody mezi DNA profily bylo možné provádět buď na základě úplné shody DNA profilů (s možností určení stupně volnosti) či na základě hledání shody odpovídající příbuzenskému stavu.


Brožura ƒDMS-STRdb4N6 ƒDMS-LIM - Forensic Data Management System - Laboratory Information Management
LIMS (Laboratory Information and Management System) software pro DNA laboratoře

4N6 ƒDMS-LIM poskytuje kompletní elektronický systém pro správu všech typů vzorků, s možností v jakémkoli čase zobrazovat a tisknout sestavy o postupu a stavu zpracování, při dodržení klíčového požadavku na nepřerušitelnost důkazního řetězce a dodržování zásad zajištění kvality (QA). Pro dosažení požadované účinnosti má software schopnost elektronicky identifikovat vzorky, personál, pracovní stanice, přístroje a chemikálie použité při celém procesu zpracování. Při vývoji ƒDMS-LIM byl kladen důraz na sběr dat, monitorování procesu, dodržování pracovního protokolu (SOP), zajištění kvality a výstupní sestavy.


Brožura ƒDMS-LIMDEMOverze software na vyžádání.

Více informací si vyžádejte na: service@DNA.com.cz

Ondřej Kolenatý, design by Spěvák