Produkty

Profesní testy

Standardně nabízené profesní testy řady 4N6test:


4N6test PATER – test obsahuje 5 standardních biologických vzorků (suchá krev, bukální výtěr)


4N6test FORSA - test obsahuje 5 standardních biologických vzorků (suchá krev, bukální výtěr) a dále 5 forenzních vzorků (například smíšený biologický materiál, nedopalek cigarety, trichologický materiál, sperma)


4N6test BONE – test obsahuje 2 vzorky kosti, v množství dostačujícím minimálně pro 2 nezávislé izolace. Vzorky jsou dodávány v namletém stavu, aby byla vyloučena možnost degradace DNA při neopatrném mechanickém zpracování.

Kromě standardně nabízených proficienčních testů zhotovujeme testy na základě požadavků zákazníka.


Jakákoli laboratoř provádějící testy a produkující výsledky musí zajistit, aby byly tyto výsledky správné a splňovaly stanovené standardy. Forenzní laboratoře produkují výsledky pro právní system, a proto mají velkou odpovědnost, aby zajistily, že je dosaženo vysokého standardu správnosti a přesnosti. Proficienční testy by měly periodicky podstupovat nejen DNA laboratoře zpracovávající forenzní vzorky, ale také laboratoře zpracovávající srovnávací biologické materiály pro účely paternitní či ukládání v databázích DNA profilů.
Základním principem proficienčního testu je vyhodnotit “problémové” oblasti, kterými jsou schopnost analytické metody produkovat výsledky a dále správnost výsledků a detekční limity metody.


Proficienční testy vyvinuté Forenzním DNA servisem jsou dostupné v průběhu celého roku. Neexistují žádné termíny, a proto je plně v kompetenci testované laboratoře, kdy odešle výsledky zkoumání k prověření. V případě úspěšného absolvování proficienčního testu je laboratoři obratem vyhotoven certifikát.
Pokud jsou v zaslaných výsledcích testování zjištěny chyby, je situace řešena individuálně, aby byla nalezena nápravná opatření s cílem odstranění existující neshody, a aby se zabránilo jejich opakovanému výskytu.


Více informací si vyžádejte na: service@DNA.com.cz

Ondřej Kolenatý, design by Spěvák