Products

Biomatrica

Forenzní DNA Servis je oficiálním distributorem produktů společnosti Biomatrica pro teritorium Česká a Slovenská republika, Chorvatsko, Srbsko a Bosna&Herzegovina.


Společnost Biomatrica je výrobcem produktů RNAstable®, DNAstable®, CloneStable®, PCRboost®, STRboost®, SampleWare®, RNAconcentrator® , CloneStab, DNAgard a kabinetů DryStorage  pro suché uložení vzorků.

CENÍK PRODUKTŮ BIOMATRICA

RNAstable® umožňuje skladovat vzorky celkové RNA a poly(A) RNA při pokojové teplotě po mnoho měsíců. Když chcete uložené vzorky opět použít, získáte za méně než 10 minut 100% RNA zpět a můžete ji použít pro jakékoli aplikace. 

Assessing a novel room-temperature RNA storage medium for compatibility in microarray gene expression analysis BioTechniques, Vol. 47, No. 2, August 2009  Full Text (PDF)

PCR boost® je reagencie, která díky zlepšení citlivosti a specifičnosti během amplifikace DNA či RN Atemplátů až 5x zvyšuje výkonnost  PCR a RT-PCR. 
PCR boost®   významným způsobem zlepšuje amplifikaci obtížných vzorků:

  • LCN (≤100 pg)
  • Degradované vzorky, včetně historických materiálů
  • FFPE - vzorky fixované ve formalínu a zalité do parafínu
  • Vzorky s kopurifikovanými inhibitory (hem, humínové a flavonové kyseliny, apod.

PCR boost®   nevyžaduje změnu protokolu:

  • Je kompatibilní s většinou komerčně dostupných Taq polymeráz
  • Používáte stejný protokol a přístrojové vybavení
  • Je chemicky stabilní - neovlivňuje bod tání ani teplotu přisedání primerů
  • PCR produkty jsou kompatibilní se všemi následnými aplikacemi


DNAstable® umožňuje skladovat vzorky plasmidové a genomické DNA při pokojové teplotě.  Když chcete uložené vzorky opět použít, získáte za méně než 10 minut 100% DNA zpět a můžete ji použít pro jakékoli aplikace.
Ochraňte integritu Vašich vzorků DNA:
  • Nulová degradace vzorku znamená zvýšenou reprodukovbatelnost výsledků
  • Stabilita při pokojové teplotě snižuje náklady na uložení a dopravu
Ondřej Kolenatý, design by Spěvák