Věda a výzkum

Výzva ke spolupráci

Forenzní DNA servis s.r.o. v současné době pracuje na vývoji těchto produktů:

  • Odběrové soupravy 4N6 SWAB pro potřeby kriminalistických DNA laboratoří a vzorkování na místě činu
  • Dignostická souprava pro stanovení stupně degradace DNA (grantový projekt podporovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu)
  • STR kit pro degradované vzorky DNA


Forenzní DNA servis se podílí na výzkumném úkolu ARCHEOSTEON - DNA identifikace kosterních pozůstatků Přemyslovské rodiny na Pražském Hradě. Více informací v příspěvku na rádiu Leonardo a v Prague Post

V případě vašeho zájmu o spolupráci na vývoji, produkci, distribuci či prodeji výše zmíněných produktů nás prosím kontaktujte na: research@DNA.com.cz

Ondřej Kolenatý, design by Spěvák